CF Mobile

Blunderbuss-Auroth

Mô tả
Blunderbuss-Auroth là phiên bản skin băng của Blunderbuss-Dragon, súng lục hiếm có thể tìm thấy sau khi tiêu diệt Varanus.

Về chỉ số sức mạnh và tính năng đặc biệt thì Blunderbuss-Auroth cũng tương tự phiên bản Dragon. Sở hữu khả năng bắn nhiều viên đạn cùng lúc, đồng thời những viên đạn đó sẽ phát nổ khi chạm vào mục tiêu.

Ưu điểm:

  • Sát thương lớn
  • Bắn được nhiều mục tiêu
  • Đạn có thể phát nổ

Nhược điểm:

  • Độ chính xác thấp
  • Khó sở hữu
Phẩm chất
Thông số
Bình luận