Tính căn bậc 2 online

Tính căn bậc 2 số học tập hoặc Khai căn bậc 2 online nhanh gọn ko cần thiết PC. Chỉ cần thiết nhập những thông số bên dưới ứng với công thức tính căn bậc nhị sau:

\(x = \sqrt{a} \iff \) x \(\geq\) 0 và x2 = a

Bạn đang xem: Tính căn bậc 2 online

Ví dụ

Do a = 9 \(\geq\) 0 nên căn bậc nhị của 9 vày 3

$$\sqrt{9} = 3 $$

Lý thuyết

Với số dương a, số \(\sqrt{a}\) được gọi là căn bậc nhị số học tập của a.

Số 0 cũng khá được gọi là căn bậc nhị số học tập của 0.

Chú ý:

Xem thêm: Đơn vị đo khối lượng | Quy đổi đơn vị đo trực tuyến, dễ dàng

Nếu x = \(\sqrt{a}\) thì x \(\geq\) 0 và x2 = a ;

Nếu x \(\geq\) 0 và x2 = a thì x = \(\sqrt{a}\) .

Phép toán thám thính căn bậc nhị số học tập của số ko âm gọi là phép tắc khai căn phương (gọi tắt là khai phương). Để khai phương một vài, ngoài dụng cụ tính căn bậc nhị bên trên trang web này người tớ còn hoàn toàn có thể người sử dụng PC thu về hoặc người sử dụng bảng số.

Xem thêm: Vẽ Bầu Trời Mây cơ bản - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

● Các dụng cụ tự cfmobi.vn cung ứng nhằm mục đích canh ty quý khách giản dị hóa việc làm đo lường, đã cho ra sản phẩm nhanh gọn nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn nhằm mục đích đáp ứng những mục tiêu phân tích nhập tiếp thu kiến thức và thao tác. Với tượng học viên, Shop chúng tôi lời khuyên tránh việc quá sử dụng dụng cụ này.

● Trong quy trình đo lường người tiêu dùng cần thiết đem về và một đơn vị chức năng nhằm đáp ứng sản phẩm đúng đắn.

● Kết trái khoáy đo lường những công thức thời hạn vẫn là một số to hơn hoặc vày 0.

BÀI VIẾT NỔI BẬT