CF Mobile

Lần đầu chơi full set Glory gánh team và lật kèo