CF Mobile

Trang chủSự kiện

Ưu đãi cuối tuần: Nạp 200 gem nhận thêm 200 gem

Các xạ thủ Crossfire Legends thân mến, nhân 1 dịp cuối tuần đẹp trời, Ban Chỉ Huy xin gửi đến các xạ thủ chương trình ưu đãi cuối tuần: Nạp 200 gem nhận thêm 200 gem.

event nạp 200 gem

Thời gian: 11.06 ~ 15.06

Điều kiện: Nạp đúng 200 gem trong 1 lần nạp để nhận thêm 200 gem nữa. Áp dụng cho 1 lần nạp duy nhất.

Bình luận