CF Mobile

Trang chủTin tức

Rương Thanos lần đầu xuất hiện trong CFL

Thân chào các xạ thủ,

Để tạo cơ hội sở hữu vũ khí vĩnh viễn cho các xạ thủ, ban chỉ huy đã gấp rút "lên kệ" hàng loạt báu vật của Thanos, với giá thấp nhất chỉ có 89 kim cương.

Thời gian: 23/07 - 24/07

Thanos Box: Khi mở hộp, xạ thủ sẽ chắc chắn nhận được 1 trong 6 hộp bảo vật của Thanos, bao gồm (Space Stone Box, Reality Stone Box, Power Stone Box, Mind Stone Box, Time Stone Box và Soul Stone Box)

Space Stone Box (Hộp đá không gian): mở hộp chắc chắn sẽ nhận được 1~100 GP + 1~5 Gem + 10~50 tinh thông, và sẽ có tỷ lệ nhận thêm Box vũ khí I, II, III, IV và V kèm theo Hộp mảnh vũ khí I.

Reality Stone Box (Hộp đá thực tại): mở hộp chắc chắn sẽ nhận được 100~500 GP + 1~10 Gem + 10~100 tinh thông, và sẽ có tỷ lệ nhận thêm Box vũ khí I, II, III, IV và V kèm theo Hộp mảnh vũ khí II.

Power Stone Box (Hộp đá sức mạnh): mở hộp chắc chắn sẽ nhận được 500~1,000 GP + 5~20 Gem + 50~200 tinh thông, và sẽ có tỷ lệ nhận thêm Box vũ khí I, II, III, IV và V kèm theo Hộp mảnh vũ khí III.

Mind Stone Box (Hộp đá tâm trí): mở hộp chắc chắn sẽ nhận được 1,000~5,000 GP + 10~30 Gem + 100~300 tinh thông, và sẽ có tỷ lệ nhận thêm Box vũ khí I, II, III, IV và V kèm theo Hộp mảnh vũ khí IV.

Time Stone Box (Hộp đá thời gian): mở hộp chắc chắn sẽ nhận được 5,000~20,000 GP + 15~40 Gem + 150~400 tinh thông, và sẽ có tỷ lệ nhận thêm Box vũ khí I, II, III, IV và V kèm theo Hộp mảnh vũ khí IV hoặc V.

Soul Stone Box (Hộp đá linh hồn): mở hộp chắc chắn sẽ nhận được 20,000~100,000 GP + 20~50 Gem + 200~500 tinh thông, và sẽ có tỷ lệ nhận thêm Box vũ khí I, II, III, IV và V kèm theo Hộp mảnh vũ khí IV hoặc V.

Box mảnh vũ khí I, II, III, IV, V: mở hộp sẽ nhận được mảnh vũ khí trắnglụclamtímcam.

Box vũ khí I, II, III, IV, V: mở hộp sẽ nhận được vũ khí vĩnh viễn phẩm chất trắnglụclamtímcam (180 ngày đối với lựu đạn).

Bình luận