CF Mobile

Trang chủSự kiện

Nạp tích lũy tặng quà khủng

Thân chào các xạ thủ,

Tuần này, sự kiện nạp tích lũy hoàn trả đã trở lại với thật nhiều món quà ở cấp độ VIP:

Thời gian:

- Bắt đầu: 16/4/2018

- Kết thúc: 22/4/2018

Nội dung:

Trong khoảng thời gian này, khi các xạ thủ nạp tích lũy gem sẽ nhận được những phần quà tương ứng như sau:

Để nhận quà, các xạ thủ vào nút "Hoạt động" --> nút "Nạp tích lũy tặng quà khủng" bấm nút nhận ở từng mốc đã hoàn thành.

Bình luận