CF Mobile

Trang chủSự kiện

Nạp tích lũy nhận mảnh ghép Barrett-Wukong

Nạp tích lũy nhận thẻ Barrett-Wukong

► Thời gian: 07.07 ~ 09.07

Khi nạp đến mốc chỉ định, xạ thủ sẽ nhận được quà tương ứng, bao gồm các mảnh ghép của khẩu Barrett- Wukong. Tối đa 10,000 gem để nhận 15 mảnh Barrett-Wukong.

event tuần 07-13 2

Barrett-Wukong là khẩu súng tím thuộc dòng sniper, nằm trong bộ vũ khí Wukong, khi kết hợp với D.E-Wukong và Jingu Bang vào cùng 1 túi sẽ tăng cường tốc độ di chuyển của nhân vật.

Bình luận