CF Mobile

Trang chủSự kiện

Nạp tích lũy nhận mảnh C.B-Transformer

Từ ngày 11.08 đến ngày 13.08, khi nạp tích lũy đạt mốc chỉ định, xạ thủ sẽ nhận được các mảnh ghép của nỏ C.B-Transformer. Hoàn thành đủ yêu cầu của sự kiện sẽ có trọn bộ 60 mảnh ghép.

cb-transformer

► Thời gian: 0:00 11.08 ~ 23:59 13.08

Chi tiết các mốc nạp

Nạp tích lũy nhận c.b-transformer

Nạp gem Crossfire Legends tại đây

Bình luận