CF Mobile

Trang chủSự kiện

Nạp tích lũy nhận hoàn trả

Cùng với sự xuất hiện của vòng quay Hero tháng 3, từ ngày 13.03 đến ngày 18.03, xạ thủ khi nạp tích lũy gem đạt các mốc chỉ định sẽ nhận được thêm gem hoàn trả.

nạp tích lũy gem

Thời gian: 13.03 - 18.03

Chi tiết các mốc nạp:

  • – Nạp đạt mốc 499 gem: nhận thêm 499 gem
  • – Nạp đạt mốc 999 gem: nhận thêm 499 gem
  • – Nạp đạt mốc 4999 gem: nhận thêm 1499 gem
  • – Nạp đạt mốc 9999 gem: nhận thêm 2499 gem
  • – Nạp đạt mốc 14999 gem: nhận thêm 2499 gem
  • – Nạp đạt mốc 19999 gem: nhận thêm 2499 gem

 

Bình luận