CF Mobile

Trang chủSự kiện

Làm nhiệm vụ tuần mới cày mảnh SCAR-Silver

Các xạ thủ thân mến, khởi động cho ngày đầu tuần, chúng ta sẽ tiếp tục sự kiện làm nhiệm vụ hàng ngày thu thập mảnh SCAR-Silver.

Event SCAR-Silver

Thời gian: 10.07 ~ 14.07

Chỉ cần làm những nhiệm vụ theo yêu cầu mỗi ngày sẽ nhận ngay mảnh SCAR-Silver để ghép thành SCAR-Silver vĩnh viễn.

 

► Xem đánh giá khẩu SCAR-Silver

Bình luận