CF Mobile

Trang chủTin tức

Đừng quên cơ hội sở hữu vũ khí vĩnh viễn đến từ rương may mắn

Với rương vũ khí may mắn, xạ thủ có thể mở ra được mảnh ghép của vũ khí tương ứng, các phiên bản có thời hạn hay thậm chí là phiên bản vĩnh viễn.

rương may mắn 3

Hiện trong cửa hàng đang bán rương của 7 vũ khí bao gồm: AN94-Smilodon (rifle), AK47-Chaos Dragon (rifle), M4A1-Royal Dragon (rifle), M4A1-Jasmine (rifle), B.C Axe-Beast (cận chiến), Barrett-Wukong (sniper) & D.E-Chaos Dragon (súng lục).

rương vũ khí

rương may mắn 2

Giá:

► Rương AN94-Smilodon: 129 gem

► Rương B.C Axe-Beast: 199 gem

► Rương Barrett-Wukong: 89 gem

► Rương D.E-Chaos Dragon: 59 gem

► Rương AK47-Chaos Dragon: 68 gem

► Rương M4A1-Royal Dragon: 68 gem

► Rương M4A1-Jasmine: 50 gem

Có thể nói đây là 1 trong những cách sở hữu vũ khí vĩnh viễn đơn giản nhất, dĩ nhiên nó phụ thuộc phần lớn vào may mắn.

an94-smilodon

1 tài khoản may mắn nhận được AN94-Smilodon vĩnh viễn chỉ với 1 lần mở rương

Bình luận