CF Mobile

Trang chủTin tức

Dành cho AN94-Smilodon: Giảm giá rương AN94, ưu đãi đổi sang M4A1-Born Beast

Một sự kiện đặc biệt dành cho các xạ thủ yêu thích khẩu AN94-Smilodon hoặc muốn chuyển đổi AN94-Smilodon đang dùng thành M4A1-Born Beast.

Thời gian: 17.10 - 23.10

an94-smilodon 2 m4a1-born beast

► Chương trình 1: Rương AN94-Smilodon hiện đang được bán giảm giá đến 30% trong cửa hàng, chỉ còn 903 gem/gói 10 rương (giá gốc 1290 gem).

Với mỗi rương, xạ thủ nếu may mắn thủ sẽ có cơ hội mở ra AN94-Smilodon phiên bản vĩnh viễn. Còn không sẽ nhận được mảnh ghép AN94-Smilodon và súng ngày.

rương an94-smilodon

 

► Chương trình 2: Đối với các xạ thủ đang sở hữu AN94-Smilodon vĩnh viễn và bắt đầu cảm thấy chán chê, muốn trải nghiệm súng mới thì đã có cơ hội nâng cấp lên M4A1-Born Beast chỉ với 4999 gem.

đổi an94-smilodon sang m4a1-born beast

Lưu ý: khi đổi súng, những điểm tinh thông đã được cộng trên AN94-Smilodon cũng sẽ được giữ lại trên M4A1-Born Beast.

Xem thêm:

 

Bình luận