CF Mobile

Trang chủTin tức

Đăng nhập mỗi ngày nhận rương tiếp tế M4A1-Born Beast

Rương tiếp tế M4A1-Born Beast đã quay trở lại mang tới cho xạ thủ cơ hội trải nghiệm vũ khí VIP này, từ ngày 11.08 đến 14.08.

rương tiếp tế m4a1-born beast

► Thời gian: 0:00 11.08 ~ 23:59 14.08

Điều kiện: chỉ cần đăng nhập mỗi ngày là có thể nhận rương M4A1-Born Beast, may mắn mở ra với hạn sử dụng 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 1 ngày, 3 ngày hoặc thậm chí là 7 ngày mà không mất 1 gem nào.

rương tiếp tế 2

Bình luận