CF Mobile

Trang chủTin tức

Chuỗi sự kiện Tết: Nạp tích lũy nhận hoàn trả khủng

Sự kiện thứ ba trong chuỗi sự kiện Tết là cơ hội để xạ thủ nhận hoàn trả gem trên dưới 100% khi nạp tích lũy đạt các mốc chỉ định.

nạp hoàn trả gem

Thời gian: 12.02 - 18.02

Chi tiết các mốc nạp:

  • – Đạt mốc 499 gem nhận 999 gem
  • – Đạt mốc 999 gem nhận 999 gem
  • – Đạt mốc 1999 gem nhận 999 gem
  • – Đạt mốc 4999 gem nhận 1999 gem
  • – Đạt mốc 14999 gem nhận 9999 gem
  • – Đạt mốc 29999 gem nhận 7499 gem
  • – Đạt mốc 59999 gem nhận 8999 gem

Xem thêm sự kiện Tết:

 

Bình luận