CF Mobile

Trang chủSự kiện

Chuỗi sự kiện Rằm Tháng 7 (20/08 ~ 26/08)

Ban Chỉ Huy xin thông báo về chuỗi sự kiện Vu Lan - Rằm Tháng 7 lần này, bao gồm các hoạt động sau:

1. NẠP TÍCH LŨY NHẬN KERIS-BORN BEAST (17/08 ~ 21/08)
Trong thời gian diễn ra sự kiện, xạ thủ nạp GEM đạt mốc sẽ được nhận thưởng
- Nạp 500 GEM nhận: 250 GEM
- Nạp 1000 GEM nhận: 500 GEM
- Nạp 2000 GEM nhận: M4A1-Glory (vĩnh viễn) x 1
- Nạp 5000 GEM nhận: 2500 GEM
- Nạp 10000 GEM nhận: 2500 GEM + Katana-Transformers-Gold (vĩnh viễn) x 1
- Nạp 15000 GEM nhận: 2500 GEM + [Linh kiện] Katana-Transformers-Gold x 25
- Nạp 20000 GEM nhận: 2500 GEM + Keris-Born Beast (vĩnh viễn) x 1
- Nạp 25000 GEM nhận: 5000 GEM + [Linh kiện] Katana-Transformers-Gold x 25

2. TIÊU GEM NHẬN KUKRI-BEAST VV (21/08 ~ 25/08)
Trong thời gian diễn ra sự kiện, xạ thủ tiêu GEM đạt mốc sẽ được nhận thưởng:
- Tiêu 188 GEM: [Rương Rằm Tháng 7] x 1 + [Đèn Lồng] x 1
- Tiêu 988 GEM: [Rương Rằm Tháng 7] x 2 + [Đèn Lồng] x 2
- Tiêu 1888 GEM: Kukri-Royal Dragon (vĩnh viễn) x 1 + [Đèn Lồng] x 4
- Tiêu 9888 GEM: M4A1-Noble Dragon (vĩnh viễn) x 1 + [Đèn Lồng] x 8
- Tiêu 18888 GEM: AWM-Inferno Dragon (vĩnh viễn) x 1 + [Đèn Lồng] x 12
- Tiêu 29888 GEM: Kukri-Beast (vĩnh viễn) x 1 + [Xmas Candy] x 1
 

3. ONLINE GIỜ VÀNG (20/08 ~ 26/08)
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày xạ thủ đăng nhập vào 6 mốc giờ sau sẽ nhận được phần thưởng:
- Đăng nhập trong khoảng thời gian 05:00 ~ 05:30 nhận: [Rương Cô Hồn] x 1
- Đăng nhập trong khoảng thời gian 08:00 ~ 08:30 nhận: [Rương Rằm Tháng 7] x 1
- Đăng nhập trong khoảng thời gian 12:00 ~ 13:00 nhận: [Rương Rằm Tháng 7] x 1
- Đăng nhập trong khoảng thời gian 16:00 ~ 17:00 nhận: [Đèn Lồng] x 1
- Đăng nhập trong khoảng thời gian 19:00 ~ 19:30 nhận: [Rương Rằm Tháng 7] x 1
- Đăng nhập trong khoảng thời gian 21:00 ~ 22:00 nhận: [Rương Rằm Tháng 7] x 1
 

4. TIÊU HOÀN TRẢ GEM VÀ RƯƠNG RẰM THÁNG 7 (20/08 ~ 21/08)
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày xạ thủ tiêu GEM đạt mốc sẽ nhận được các vật phẩm đạo cụ để đổi của sự kiện Rằm Tháng 7:
- Tiêu 200 GEM nhận: [Rương Rằm Tháng 7] x 1 + [Đèn Lồng] x 1
- Tiêu 400 GEM nhận: 100 GEM
- Tiêu 800 GEM nhận: [Rương Rằm Tháng 7] x 4 + [Đèn Lồng] x 2
- Tiêu 1600 GEM nhận: 200 GEM
- Tiêu 3200 GEM nhận: 400 GEM + [Đèn Lồng] x 4

5. KHÓA HUẤN LUYỆN - CAO CẤP (21/08 ~ 22/08)
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày xạ thủ hoàn thành nhiệm vụ dùng M4A1-Angel diệt 30000 mạng sẽ nhận được [Đèn Lồng] x 1

6. KHÓA HUẤN LUYỆN - SƠ CẤP (20/08 ~ 21/08)
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày xạ thủ hoàn thành nhiệm vụ dùng M4A1-Born Beast diệt 30000 mạng sẽ nhận được [Đèn Lồng] x 1

7. ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY (20/08 ~ 26/08)
Trong thời gian diễn ra sự kiện xạ thủ điểm danh sẽ nhận được Rương Ngưu Lang và Rương Chức Nữ
- Đăng nhập ngày 1 nhận: [Rương Cô Hồn] x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm [Rương Rằm Tháng 7] x 1)
- Đăng nhập ngày 2 nhận: [Rương Cô Hồn] x 1 (VIP3 trở lên nhận thêm [Rương Rằm Tháng 7] x 1)
- Đăng nhập ngày 3 nhận: 5 GEM (VIP1 trở lên nhận thêm 20 GEM)
- Đăng nhập ngày 4 nhận: [Rương Cô Hồn] x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm [Rương Rằm Tháng 7] x 1)
- Đăng nhập ngày 5 nhận: 5 Thiên Phú x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm 20 Thiên Phú)
- Đăng nhập ngày 6 nhận: [Rương Cô Hồn] x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm [Rương Rằm Tháng 7] x 1)
- Đăng nhập ngày 7 nhận: [Rương Cô Hồn] x 1 (VIP3 trở lên nhận thêm [Rương Rằm Tháng 7] x 1)

Xạ Thủ sau khi tích lũy đủ vật phẩm sự kiện có thể đến "Nại Hà Shop" tại mục Vương Giả để đổi thưởng tương ứng:

 Cách nhận và Phần thưởng:
 Cách nhận:
-
[Rương Cô Hồn]: Đăng nhập mỗi ngày, Online giờ vàng, mua tại Shop.
-
[Rương Rằm Tháng 7]: Đăng nhập mỗi ngày, Online giờ vàng, mua tại Shop.
-
[Rương Nại Hà]: Đổi thưởng tại "Nại Hà Shop" của mục Vương Giả
- [Huân Chương]: Nhận được từ [Rương Cô Hồn]
- [Vương Miện CF]: Nhận được từ [Rương Rằm Tháng 7]
- [Bánh Trung Thu CF]: Nhận được từ [Rương Nại Hà]
- [Lồng Đèn]: Nhận được từ Tiêu Tích Lũy, Online giờ vàng, Tiêu Hoàn Trả, Khóa Huấn Luyện - Cao & Sơ Cấp, Vòng quay GEM.
-
[Gói Quà Cô Hồn]: Nhận được từ [Rương Cô Hồn]
- [Gói Quà Rằm Tháng 7]: Nhận được từ [Rương Rằm Tháng 7]
- [Gói Quà Nại Hà]: Nhận được từ [Rương Nại Hà]

 Phần Thưởng:
 Mở [Rương Cô Hồn] xạ thủ sẽ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
- [Huân Chương] x 1
- [Gói Quà Cô Hồn] x 1

 Mở [Rương Rằm Tháng 7] xạ thủ sẽ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
- [Vương Miện CF] x 1 
- [Gói Quà Rằm Tháng 7] x 1

 Mở [Rương Nại Hà] xạ thủ sẽ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
- [Bánh Trung Thu CF] x 1
- [Gói Quà Nại Hà] x 1

 Mở [Gói Quà Cô Hồn] xạ thủ sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
- GP
- GEM
- Tinh Thông
B.C Axe-Beast (thời hạn / vĩnh viễn)
- B.C Axe-Jasmine (thời hạn / vĩnh viễn)
- B.C Axe-Fire (thời hạn / vĩnh viễn)
- Shadow Staff (thời hạn / vĩnh viễn)
- Fury Sword (thời hạn / vĩnh viễn)
- Kukri-Blue Crystal (thời hạn / vĩnh viễn)
- Kukri-Peony (thời hạn / vĩnh viễn)
- Kukri-Beast (thời hạn / vĩnh viễn)
- Kukri-Royal Dragon (thời hạn / vĩnh viễn)
- Kukri-Glory (thời hạn / vĩnh viễn)
- Kukri-Ultimate Gold (thời hạn / vĩnh viễn)
- Kukri-VIP Inferno (thời hạn / vĩnh viễn)

Mở [Gói Quà Rằm Tháng 7] xạ thủ sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:AK47-Transformers (thời hạn/ vĩnh viễn)
- GP
- GEM
- Tinh Thông
- AK47-Vip Inferno (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Born Beast (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Noble Dragon (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Rosa (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Earl (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Chaos Dragon (thời hạn/ vĩnh viễn)
 -AK47-Blue Pottery (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Wukong (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Peony (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Jasmine (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-A Jasmine (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Glory (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Gold (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-A gold (thời hạn/ vĩnh viễn)
- AK47-Mosaics (thời hạn/ vĩnh viễn)

Mở [Gói Quà Nại Hà] xạ thủ sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
- GP
- GEM
- Tinh Thông
- Barrett-Born Beast (thời hạn / vĩnh viễn)
- Barrett-Transformers (thời hạn / vĩnh viễn)
- Barrett-Aurora (thời hạn / vĩnh viễn)
- AWM-Inferno Dragon (thời hạn / vĩnh viễn)
- Barrett-Wukong (thời hạn / vĩnh viễn)
- Barrett-Noble Dragon (thời hạn / vĩnh viễn)
- Barrett-Spring (thời hạn / vĩnh viễn)
- Barrett-Peony (thời hạn / vĩnh viễn)
- Barrett-Royal Dragon (thời hạn / vĩnh viễn)
- AWM-B (thời hạn / vĩnh viễn)
- AWM-Silver (thời hạn / vĩnh viễn)
- AWM-A Jasmine (thời hạn / vĩnh viễn)
- AWM-Glory (thời hạn / vĩnh viễn)
- AWM-Jasmine (thời hạn / vĩnh viễn)
- AWM-Red (thời hạn / vĩnh viễn)
- AWM-Blue Pottery (thời hạn / vĩnh viễn)
 

Bình luận