CF Mobile

Trang chủSự kiện

Chuỗi Sự kiện Ngưu Lang - Chức Nữ

Lễ Thất Tịch hằng năm diễn ra vào ngày 7/7 âm lịch, còn có tên gọi khác là lễ Valentine Châu Á. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước.

Để chúc mừng cuộc hội ngộ này, BCH CFL xin giới thiệu về chuỗi sự kiện Ngưu Lang - Chức Nữ lần này.

1. Tiêu GEM nhận Fury Bow (13/08 ~ 17/08)
Xạ thủ tiêu đạt mốc 199 / 999 / 1999 sẽ nhận được 1 / 2 / 4 Rương Chức Nữ

2.Nạp Hoàn Trả GEM và Rương Chức Nữ (13/08 ~ 19/08)
Xạ Thủ nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Nạp 200 GEM nhận: Rương Chức Nữ x 1 + Đèn Lồng x 1
Nạp 400 GEM nhận: 200 GEM
Nạp 800 GEM nhận: Rương Chức Nữ x 4 + Đèn Lồng x 4
Nạp 1600 GEM nhận: 400 GEM
Nạp 3200 GEM nhận: 800 GEM + Đèn Lồng x 8

3. Nạp 1 GEM nhận ngay VK VIP (13/08 ~ 19/08)
Xạ thủ nạp ít nhất 1 GEM sẽ nhận được: Xu CF x 2 + Đèn Lồng x 1
Xạ thủ nạp đạt 190 GEM sẽ nhận được: Xu CF x 2 + Rương Chức Nữ x 2 + Đèn Lồng x 2

4. Khóa huấn luyện mỗi ngày - Cao Cấp (13/08 ~ 14/08)
Xạ thủ dùng AK47-Vip Inferno diệt đủ 1.500 mạng sẽ nhận: Đạn Vàng x 1 + [Linh kiện] B.C Axe-Fire x 2
Xạ thủ dùng AK47-Vip Inferno diệt đủ 15.000 mạng sẽ nhận: Đạn Vàng x 5 + [Linh kiện] D.E-Glory x 2
Xạ thủ dùng AK47-Vip Inferno diệt đủ 30.000 mạng sẽ nhận: Đạn Vàng x 4 + Rương Chức Nữ x 1

5. Điểm danh mỗi ngày (13/08 ~ 19/08)
Trong thời gian diễn ra sự kiện xạ thủ điểm danh sẽ nhận được Rương Ngưu Lang và Rương Chức Nữ
- Đăng nhập ngày 1 nhận: Rương Ngưu Lang x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm Thanos Box x 1)
- Đăng nhập ngày 2 nhận: Rương Ngưu Lang x 1 (VIP3 trở lên nhận thêm Rương Chức Nữ x 1)
- Đăng nhập ngày 3 nhận: Rương Ngưu Lang x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm 20 GEM)
- Đăng nhập ngày 4 nhận: Rương Ngưu Lang x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm Rương Chức Nữ x 1)
- Đăng nhập ngày 5 nhận: Rương Ngưu Lang x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm 20 Thiên Phú)
- Đăng nhập ngày 6 nhận: Rương Chức Nữ x 1 (VIP1 trở lên nhận thêm Rương Chức Nữ x 1)
- Đăng nhập ngày 7 nhận: Rương Ô Thước x 1 (VIP3 trở lên nhận thêm Rương Ô Thước x 1)

Xạ Thủ sau khi tích lũy đủ vật phẩm sự kiện có thể đến "Ô Thước Shop" tại mục Vương Giả để đổi thưởng tương ứng:

 Cách nhận và Phần thưởng:
 Cách nhận:
- [Rương Ngưu Lang]: Đăng nhập mỗi ngày, mua tại Shop.
- [Rương Chức Nữ]: Tham gia sự kiện Nạp tích lũy, Tiêu Tích Lũy, Đăng nhập mỗi ngày.
- [Rương Ô Thước]: Đăng nhập mỗi ngày, Đổi thưởng tại "Ô Thước Shop" của mục Vương Giả

- [Huân Chương]: Nhận được từ [Rương Ngưu Lang]
- [Vương Miện CF]: Nhận được từ [Rương Chức Nữ]
- [Bánh Trung Thu CF]: Nhận được từ [Rương Ô Thước]
- [Lồng Đèn]: Nhận được từ Nạp tích lũy, Tiêu Tích Lũy.
- [Gói Quà Ngưu Lang]: Nhận được từ [Rương Ngưu Lang]
- [Gói Quà Chức Nữ]: Nhận được từ [Rương Chức Nữ]
- [Gói Quà Ô Thước]: Nhận được từ [Rương Ô Thước]

 Phần Thưởng:
 Mở [Rương Ngưu Lang] xạ thủ sẽ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
- [Huân Chương] x 1
- [Gói Quà Ngưu Lang] x 1

 Mở [Rương Chức Nữ] xạ thủ sẽ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
- [Vương Miện CF] x 1 
- [Gói Quà Chức Nữ] x 1

 Mở [Rương Ô Thước] xạ thủ sẽ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
- [Bánh Trung Thu CF] x 1
- [Gói Quà Ô Thước] x 1

 Mở [Gòi Quà Ngưu Lang] xạ thủ sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
- 2 Gem + Blunderbuss-Dragon 3 ngày
- 2 Gem + Blunderbuss-Auroth 3 ngày
- 2 Gem + Blunderbuss-Glaedr 3 ngày
- 1 Gem + Blunderbuss-Dragon 1 ngày
- 1 Gem + Blunderbuss-Auroth 1 ngày
- 1 Gem + Blunderbuss-Glaedr 1 ngày
- 3 Gem + Lựu Đạn-Bò Tót 1 ngày
- 2 Gem + Lựu Đạn-Bò Tót 3 ngày
- 1 Gem + Lựu Đạn-Bò Tót 5 ngày
- Blunderbuss-Dragon 5 ngày
- Blunderbuss-Auroth 5 ngày
- Blunderbuss-Glaedr 5 ngày
- Dép Tổ Ong VV
- Blunderbuss-Dragon VV
- Blunderbuss-Auroth VV
- Blunderbuss-Glaedr VV

Mở [Gói Quà Chức Nữ] xạ thủ sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
- 10 GEM + 50TT + Sonoko 3 ngày
- 10 GEM + 50TT + Venus 3 ngày
- 10 GEM + 50TT + Charming-Fox 3 ngày
- 25 GEM + 50TT + Sonoko 1 ngày
- 25 GEM + 50TT + Venus 1 ngày
- 25 GEM + 50TT + Charming-Fox 1 ngày
- 25 GEM + 50TT + Lựu Đạn-Kiss 1 ngày
- 10 GEM + 50TT + Lựu Đạn-Kiss 3 ngày
- 5 GEM + 50TT + Lựu Đạn-Kiss 5 ngày
- 5 GEM + 50TT + Sonoko 5 ngày
- 5 GEM + 50TT + Venus 5 ngày
- 5 GEM + 50TT + Charming-Fox 5 ngày
- 50TT + Sonoko 45 ngày
- 50TT + Venus 45 ngày
- 50TT + Sonoko VV
- 50TT + Venus VV

Mở [Gói Quà Ô Thước] xạ thủ sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
- 20 GEM + Chicken Feather Sweep 7 ngày
- 20 GEM + Shadow Staff 7 ngày
- 20 GEM + Queen Whip 7 ngày
- 50 GEM + Katana-Transformers-Gold 7 ngày
- 50 GEM + IAS-Phoenix-Gold 7 ngày
- 50 GEM + B.C Axe-Beast 7 ngày
- 50 GEM + Dragon Claws 7 ngày
- 20 GEM + Light Saber 7 ngày
- Chicken Feather Sweep VV
- Shadow Staff VV
- Queen Whip VV
- Katana-Transformers-Gold VV
- IAS-Phoenix-Gold VV
- B.C Axe-Beast VV
- Dragon Claws VV
- Light Saber VV

Bình luận