CF Mobile

Trang chủSự kiện

Chuỗi sự kiện chào mừng bản cập nhật tháng 2

Các xạ thủ thân mến, trong thời gian chờ đợi bản cập nhật tháng 2, đừng bỏ qua cơ hội tích lũy thêm gem trong chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 01.02 đến 05.02.

sự kiện mừng cập nhật tháng 2

 

1. Tích lũy đăng nhập

Thời gian: 01.02  05.02

⇒ 1 ngày: 30 gem + AOI năm mới 7 ngày + Dép Tổ Ong 7 ngày + Phiếu gem 100 (Vòng quay gem)

⇒ 2 ngày: 45 gem + Smoke Red 7 ngày + M4A1–Angel 3 ngày + Phiếu gem 100 (Vòng Quay Gem)

⇒ 3 ngày: 55 gem + Bình Dầu Lửa 7 ngày + Blunderbuss–Glaedr 7 ngày + Phiếu gem 100 (Vòng Quay Gem)

⇒ 4 ngày: 65 gem + M4A1–Anonymuos 7 ngày + Phiếu gem 150 (Vòng Quay gem)

⇒ 5 ngày: 75 gem + C.B–Transformers 7 ngày + Phiếu gem 150 (Vòng Quay gem)

Tổng gem: 270 gem.

 

2. Nạp 1 được 2

Thời gian: 01.02  05.02

Trong khoảng thời gian này, xạ thủ khi nạp 200 gem sẽ nhận thêm 200 gem. Mỗi ngày nạp 1 lần sẽ được nhận thêm gem 1 lần. Hoạt động sẽ khởi tạo lại mỗi ngày.

 

Nạp thẻ tại đây

Bình luận