CF Mobile

Trang chủTin tức

Chuỗi sự kiện Back 2 School (2018)

Mùa tựu trường 2018 đã đến, CFL cũng sẽ thêm phần nhộn nhịp khi các xạ thủ lại có thể cùng bạn bè sánh vai trong những trận chiến hết sức gây cấn và khốc liệt. Nắm bắt được điều đó, BCH xin giới thiệu đến các xạ thủ chuỗi hoạt động trong ngày Back to School này.

1. Đăng nhập nhận Box Tựu Trường (15/08)

Chỉ duy nhất trong ngày 15/08, xạ thủ đăng nhập vào game sẽ nhận ngay 2 Box Tựu Trường (2018). Ngoài ra nếu xạ thủ nạp 190 GEM sẽ nhận được thêm 10 Box Tựu Trường (2018).

2. Tân Thủ Đăng Nhập nhận Box Tựu Trường (15/08)

Duy nhất trong ngày 15/08, tân xạ thủ tạo tài khoản đăng nhập vào game sẽ nhận được 10 Box Tựu Trường (2018)

3. Shop Back To School - đồng giá 158 KC (15/08)

Duy nhất trong ngày Back to school (15/08) này, các loại vũ khí cam tím và hộp quà sẽ được bán với giá ưu đãi 158KC (vũ khí có hạn dùng từ 7 ~ 30 ngày). Danh sách các vật phẩm giảm giá trong đợt này:

- [Gói quà] Box Tựu Trường (2018)
- [Gói quà] Sniper Tựu Trường
- [Gói quà] AK47 Tựu Trường
- [Gói quà] M4A1 Tựu Trường
- [Gói quà] Pistol Tựu Trường
- Rương Ngưu Lang
- Rương C
hức Nữ
- M4A1 – Predator (7 ngày)
- M45D - Black Dragon (7 ngày)
- AWM-Glory (7 ngày)
- M4A1-Beast (7 ngày)
- Thompson-Inferno Dragon (7 ngày)
- M4A1-Royal Dragon (7 ngày)
- M4A1-Azure Jasmine (7 ngày)
- AK47-A Jasmine (7 ngày)
- M4A1-SS (14 ngày)
- Dual Steyr-Royal Dragon (7 ngày)
- M4A1 - Born Beast (7 ngày)
- AK47 – VIP(7 ngày)
- Gatling Bastion (7 ngày)
- Golden Shark (7 ngày)
- AK47-Glory (7 ngày)
- M4A1-Glory (14 ngày)
- AK47-Peony (14 ngày)
- M4A1-Peony (14 ngày)
- Barrett-Peony (7 ngày)
- D.E-Peony (7 ngày)
- Kukri-Peony (7 ngày)
- Steyr-Luna (7 ngày)
- AN94-Smilodon (7 ngày)
- Kukri-Ultimate Gold (7 ngày)
- D.E-Thunder (7 ngày)
- Barrett-Spring (7 ngày)
- Shovel-Festival (7 ngày)
- MG3-Perfect Silver (30 ngày)
- MSG 90-Beast (7 ngày)
- AK47-Chaos Dragon (7 ngày)
- SCAR-Guardian (7 ngày)
- Kukri-Royal Dragon (7 ngày)
- D.E-Chaos Dragon (7 ngày)
- AWM-Jasmine (7 ngày)
- AK47-SS (14 ngày)
- Steyr-SS (14 ngày)
- 9A91-SS (14 ngày)

Q/A:

1. Làm thế nào có thể nhận được Box Tựu Trường (2018) ?
-> Box Tựu Trường (2018) có thể thu thập được thông qua các sự kiện đăng nhập trong ngày 15/08, nạp 190 gem, mua tại shop.

2. Mở Box Tựu Trường (2018) có thể nhận được vật phẩm gì ?
-> Mở Box Tựu Trường (2018) sẽ nhận được 1 trong các vật phẩm sau: 
          a. Cận Chiến Tựu Trường: Mở hộp sẽ nhận được 1 trong 6 hộp sau:
                    Cận Chiến Xuất Sắc: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Kukri-Glory
                    Cận Chiến Tiên Tiến: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Kukri-Peony
                    Cận Chiến Trung bình: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Kukri-Ultimate Gold
                    Cận Chiến Yếu: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Kukri-Beast
                    Cận Chiến Cá Biệt: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Keris-Born Beast
                    Cận Chiến Lưu Ban: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Kukri-VIP Inferno
          b. Sniper Tựu Trường: Mở hộp sẽ nhận được 1 trong 6 hộp sau:
                    Sniper Xuất Sắc: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AWM-Glory
                    Sniper Tiên Tiến: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Barrett-Peony
                    Sniper Trung bình: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AWM-Xmas
                    Sniper Yếu: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Barrett-WuKong
                    Sniper Cá Biệt: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AWM-Inferno Dragon
                    Sniper Lưu Ban: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Barrett-Transformers
          c. Pistol Tựu Trường: Mở hộp sẽ nhận được 1 trong 6 hộp sau:
                    Pistol Xuất sắc: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn D.E-Glory
                    Pistol Tiên Tiến: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn D.E-Peony
                    Pistol Trung bình: Mở ngẫu nhiên nhận Mauser-Noble Dragon
                    Pistol Yếu: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn D.E-Thunder
                    Pistol Cá Biệt: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Bow-Zonda
                    Pistol Lưu Ban: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn D.E-VIP Inferno
          d. M4A1 Tựu Trường: Mở hộp sẽ nhận được 1 trong 6 hộp sau:
                    M4A1 Xuất Sắc: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn M4A1-Glory
                    M4A1 Tiên Tiến: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn M4A1-Peony
                    M4A1 Trung bình: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn M4A1-Noble Dragon
                    M4A1 Yếu: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn M4A1-Beast
                    M4A1 Cá Biệt: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn M4A1-Born Beast
                    M4A1 Lưu Ban: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn M4A1-Transformers
          e. AK Tựu Trường Mở hộp sẽ nhận được 1 trong 6 hộp sau:
                    Ak47 Xuất Sắc: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AK47-Glory
                    Ak47 Tiên Tiến: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AK47-Peony
                    Ak47 Trung bình: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AK47-Noble Dragon
                    Ak47 Yếu: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AK47-VIP
                    Ak47 Cá Biệt: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AK47-Transformers
                    Ak47 Lưu Ban: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn AK47-VIP Inferno
          f. SMG Tựu Trường: Mở hộp sẽ nhận được 1 trong 6 hộp sau:
                    SMG Xuất Sắc: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn UZI-Virgo
                    SMG Giỏi: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn 9A91-Xmas
                    SMG Khá: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Steyr-Luna
                    SMG Trung bình: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Dual Steyr-Royal Dragon
                    SMG Yếu: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Thompson-Inferno Dragon
                    SMG Cá Biệt: Mở ngẫu nhiên nhận 1 mảnh linh kiện hoặc vũ khí vĩnh viễn Dual Steyr-Angel
          g. 158 GEM

 

Chúc các xạ thủ có 1 mùa tựu trường thật vui vẻ và 1 năm học mới thật nhiều thành tích tốt !!!

Bình luận