CF Mobile

Trang chủSự kiện

Cày game nhận mảnh: Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon, Blunderbuss-Auroth

Trong tuần thứ 3 của tháng 3 này, hoạt động cày game nhận mảnh sẽ tiếp tục dành cho các xạ thủ cơ hội tích lũy mảnh ghép của các vũ khí như Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon và Blunderbuss-Auroth.

cày game nhận mảnh

Thời gian: 13.03 - 19.03

Yêu cầu mỗi ngày:

 

1. Chơi rank nhận mảnh Glock-DCD

glock dcd cfl

Pistol Glock-DCD

  • – Chơi 5 trận rank: nhận mảnh Glock-DCD x 01
  • – Thắng 5 trận rank: nhận mảnh Glock-DCD x 01
  • – Thắng 10 trận rank: nhận mảnh Glock-DCD x 01

 

2. Chơi Bio nhận mảnh Blunderbuss

blunderbuss dragon

Pistol Blunderbuss Dragon

blunderbuss auroth

Pistol Blunderbuss Auroth

  • – Đạt 500 điểm Super zombie: nhận mảnh Blunderbuss-Dragon x 01
  • – Đạt 1000 điểm Super zombie: nhận mảnh Blunderbuss-Dragon x 01
  • – Đạt 500 điểm Kẻ diệt zombie: nhận mảnh Blunderbuss-Auroth x 01
  • – Đạt 1000 điểm Kẻ diệt zombie: nhận mảnh Blunderbuss-Auroth x 01

 

Bình luận