CF Mobile

Trang chủTin tức

1 loạt hộp VIP lên kệ CFL!

Thân chào các xạ thủ,

Song hành cùng hàng loạt sự kiện đang tặng các xạ thủ rất nhiều hộp Hộp M4A1, Ak47, Hộp quà Gem,... ban chỉ huy đã lên kệ loạt hộp bảo vật này tạo cơ hội cho các xạ thủ khác trải nghiệm những vật phẩm này:

Thời gian bán: từ 12/7 ~ 15/7

- Gói quà Ak47 (Cam): ngẫu nhiên nhận được súng ak47 cam hoặc tím có hạn sử dụng 3 ngày kèm theo 1 đến 3 mảnh linh kiện, bạn cũng có khả năng nhận được súng AK47 vĩnh viễn

- Gói quà M4A1 (Cam): ngẫu nhiên nhận được súng M4A1 cam hoặc tím có hạn sử dụng 3 ngày kèm theo 1 đến 3 mảnh linh kiện, bạn cũng có khả năng nhận được súng AK47 vĩnh viễn

Gói Quà Gem S (Cam): nhận ngẫu nhiên 1 phiếu shop từ 1000 - 2000 Gem (Dùng để mua vật phẩm trong shop CFL) kèm gem ngẫu nhiên từ 10-1000 Gem

Gói Quà Gem W (Cam): nhận ngẫu nhiên 1 phiếu quà gem từ 1000-2000 (dùng để quay vòng quay quà Gem), kèm gem ngẫu nhiên từ 10-1000 Gem

- Gói quà Ak47 (tím): ngẫu nhiên nhận được súng ak47 tím hoặc lam có hạn sử dụng 3 ngày kèm theo 1 đến 3 mảnh linh kiện, bạn cũng có khả năng nhận được súng AK47 vĩnh viễn

- Gói quà M4A1 (tím): ngẫu nhiên nhận được súng M4A1 tím hoặc lam có hạn sử dụng 3 ngày kèm theo 1 đến 3 mảnh linh kiện, bạn cũng có khả năng nhận được súng AK47 vĩnh viễn

Gói Quà Gem S (Tím): nhận ngẫu nhiên 1 phiếu shop từ 200 - 800 Gem (Dùng để mua vật phẩm trong shop CFL) kèm gem ngẫu nhiên từ 10-300 Gem

01 Gói Quà Gem W (Tím): nhận ngẫu nhiên 1 phiếu quà gem từ 200-1000 (dùng để quay vòng quay quà Gem), kèm gem ngẫu nhiên từ 10-300 Gem

Bình luận