CF Mobile

Trang chủTin tức

[Thông báo] Kéo dài thời gian vòng quay SVIP

Ban Chỉ Huy xin thông báo!

Như trong thông báo cập nhật vòng quay vào ngày 16/11, Ban Chỉ Huy có đề cập về việc thời gian kết thúc của vòng quay này là dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 30.11.

Tuy nhiên nhằm giúp cho các xạ thủ có cơ hội sở hữu hết các báu vật trong vòng quay SVIP này, BCH quyết định sẽ kéo dài thời gian vòng quay này đến hết ngày 15/12/2018.

Trân trọng thông báo !

Bình luận