Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông hay, chi tiết nhất.Bài viết lách Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông

Bạn đang xem: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông hay, chi tiết nhất.

Bài giảng: Bài 1: Điện tích. Định luật Culong - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Sự nhiễm năng lượng điện của những vật. Điện tích. Tương tác điện:

   • Khi cọ xát những vật như thanh thủy tinh nghịch, thanh nhựa… nhập dạ hoặc lụa.. thì các vật cơ hoàn toàn có thể mút hút những vật nhẹ nhàng như mẩu giấy tờ, sợi bông… Ta bảo rằng những vật cơ đã biết thành nhiễm năng lượng điện.

   • Điện tích lũy là một trong vật tích năng lượng điện đem độ cao thấp vô cùng nhỏ đối với khoảng cách cho tới điểm nhưng mà tao xét.

   • Có 2 loại năng lượng điện tích: năng lượng điện dương (+) và năng lượng điện âm (-).

   • Các năng lượng điện nằm trong loại (dấu) thì đẩy nhau.

   • Các năng lượng điện không giống loại (dấu) thì mút hút nhau.

Quảng cáo

2. Định luật Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi:

   • Định luật Cu-lông: Lực mút hút hoặc đẩy đằm thắm nhì năng lượng điện vị trí đặt nhập chân không tồn tại phương trùng với đường thẳng liền mạch nối nhì năng lượng điện điểm cơ, có tính rộng lớn tỉ trọng thuận với tích sự cân đối của nhì năng lượng điện và tỉ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách đằm thắm bọn chúng.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Trong đó:

   F: lực tương tác (F)

   k = 9.109: thông số tỉ trọng (Nm2/C2)

   q1, q2: năng lượng điện của 2 năng lượng điện (C)

   r: khoảng cách đằm thắm 2 năng lượng điện (m)

   • Điện môi là môi trường xung quanh cơ hội năng lượng điện. Hằng số năng lượng điện môi ε đặc thù mang lại đặc điểm năng lượng điện của một hóa học cơ hội năng lượng điện. Khi đặt điều năng lượng điện nhập năng lượng điện môi, lực tương tác tiếp tục nhỏ lên đường ε đối với đặt điều nhập chân ko.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

3. Nguyên lý ck hóa học lực điện:

Giả sử đem n năng lượng điện điểm q1, q2, ...,qn tính năng lên năng lượng điện điểm q những lực tương tác tĩnh năng lượng điện F1, F2, ..., Fn thì lực năng lượng điện tổ hợp bởi những năng lượng điện điểm bên trên tính năng lên năng lượng điện q tuân theo dõi nguyên tắc ck hóa học lực năng lượng điện.

F = F1 + F2 + ... + Fn

Quảng cáo

B. Kỹ năng giải bài bác tập

Dạng 1: Tính lực tương tác, năng lượng điện hoặc khoảng cách đằm thắm 2 năng lượng điện.

Bước 1. sát dụng lăm le luật Cu-lông viết lách phương trình.

Bước 2. Giải phương trình

Bước 3. Kết luận.

Dạng 2: Tính lực tổng liên minh dụng lên năng lượng điện q

Bước 1. Xác lăm le những lực tính năng lên năng lượng điện, màn biểu diễn bọn chúng bởi những vecto đem gốc là năng lượng điện q.

Bước 2. Từ cơ vận dụng nguyên tắc ck hóa học lực năng lượng điện nhằm mò mẫm lực tổ hợp. Tính lực theo dõi cách thức hình học tập hoặc tổ hợp lực theo dõi quy tắc hình bình hành.

Bước 3. Kết luận.

∗ Kiến thức liên quan

Quy tắc hình bình hành

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

F = F1 + F2

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Có nhì năng lượng điện điểm q1 và q2, bọn chúng đẩy nhau. Khẳng lăm le nào là sau đấy là đúng?

A. q1 > 0 và q2 < 0.              B. q1 < 0 và q2 > 0.

C. q1.q2 > 0.              D. q1.q2 < 0.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Hai năng lượng điện đẩy nhau vậy bọn chúng nên nằm trong lốt suy đi ra tích q1.q2 > 0.

Câu 2: Có tư vật A, B, C, D độ cao thấp nhỏ, nhiễm năng lượng điện. hiểu rằng vật A mút hút vật B tuy nhiên lại đẩy C. Vật C mút hút vật D. Khẳng lăm le nào là sau đấy là ko đúng?

A. Điện tích của vật A và D trái ngược lốt.

B. Điện tích của vật A và D nằm trong lốt.

C. Điện tích của vật B và D nằm trong lốt.

D. Điện tích của vật A và C nằm trong lốt.

Hướng dẫn:

Chọn câu B

Vật A mút hút vật B tuy nhiên lại đẩy C ⇒ A và C nằm trong lốt, A và B trái ngược lốt.

Vật C mút hút vật D ⇒ C và D trái lốt ⇒ A và C nằm trong lốt bên cạnh đó trái ngược lốt với B, D.

Câu 3: Độ rộng lớn của lực tương tác đằm thắm nhì năng lượng điện điểm nhập ko khí:

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách đằm thắm nhì năng lượng điện.

B. tỉ trọng với khoảng cách đằm thắm nhì năng lượng điện.

C. tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương khoảng cách đằm thắm nhì năng lượng điện.

D. tỉ trọng nghịch ngợm với khoảng cách đằm thắm nhì năng lượng điện.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Lực tương tác đằm thắm 2 năng lượng điện điểm nhập không gian là:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

⇒ lực tương tác tỉ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách đằm thắm 2 năng lượng điện tích

Câu 4: Hai trái ngược cầu nhẹ nhàng nằm trong lượng được treo ngay gần nhau bởi nhì chão cơ hội năng lượng điện đem nằm trong chiều nhiều năm và nhì trái ngược cầu ko đụng chạm nhập nhau. Tích mang lại nhì trái ngược cầu năng lượng điện nằm trong lốt tuy nhiên có tính rộng lớn không giống nhau thì góc nghiêng đối với phương trực tiếp đứng của nhì trái ngược cầu đem điểm sáng gì?

A. Quả cầu nào là tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện to hơn thì đem góc nghiêng to hơn

B. bằng phẳng nhau

C. Quả cầu nào là tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện to hơn thì đem góc nghiêng nhỏ rộng lớn

D. Quả cầu nào là tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện nhỏ hơn vậy thì đem góc nghiêng nhỏ hơn

Hướng dẫn:

Chọn B.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Góc nghiêng của từng trái ngược cầu đối với phương trực tiếp đứng được xác lập bởi công thức .

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Mà P1 = P2, F1 = F2 nên góc nghiêng của nhì trái ngược cầu đều nhau.

Câu 5: Khoảng cơ hội đằm thắm một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác đằm thắm bọn chúng là:

A. lực mút hút với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: STT hay khi đăng ảnh sẽ giúp bài đăng trên mạng facebook, Zalo, instagram... của bạn được nổi bật hơn, nhiều tương tác hơn. Nếu bạn không ...

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực mút hút với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Hướng dẫn:

Áp dụng lăm le luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

với q1 = +1,6.10-19 (C), q2 = -1,6.10-19 (C) và r = 5.10-9 (cm) = 5.10-11 (m)

⇒ F = 9,216.10-8 (N).

Mà 2 năng lượng điện trái ngược lốt nên lực tương tác là lực mút hút.

Câu 6: Hai năng lượng điện điểm đều nhau đặt điều nhập chân ko cách nhau chừng một khoảng chừng r = 2 (cm). Lực đẩy đằm thắm bọn chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ rộng lớn của nhì năng lượng điện cơ là:

A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).

B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).

D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

Hướng dẫn:

Áp dụng lăm le luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

với q1 = q2 = q, r = 2 (cm) = 2.10-2 (m) và F = 1,6.10-4 (N)

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

⇒ |q1| = |q2| = 2,67.10-9C

Câu 7: Hai năng lượng điện điểm đều nhau đặt điều nhập chân ko cách nhau chừng một khoảng chừng r1 = 2 (cm). Lực đẩy đằm thắm bọn chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác đằm thắm nhì năng lượng điện cơ bởi F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách đằm thắm bọn chúng là:

A. r2 = 1,6 (m).              B. r2 = 1,6 (cm).

C. r2 = 1,28 (m).              D. r2 = 1,28 (cm).

Hướng dẫn:

Áp dụng lăm le luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Ta có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

với F1 = 1,6.10-4 (N), F2 = 2,5.10-4 (N) , r1 = 2(cm)

⇒ r2 = 1,6 (cm).

Câu 8: Hai năng lượng điện q1 và q2 đặt điều cách nhau chừng đôi mươi centimet nhập không gian, bọn chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. hiểu q1 + q2 = -6.10-6 C và |q1| > |q2| . Điện tích q1 và q2 là:

A. q1 = -4.10-6; q2 = -2.10-6

B. q1 = -2.10-6; q2 = -4.10-6

C. q1 = 4.10-6; q2 = 2.10-6

D. q1 = 2.10-6; q2 = 4.10-6

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Chọn A.

Hai năng lượng điện đẩy nhau nên bọn chúng nằm trong lốt, mặt mày không giống tổng nhì năng lượng điện này là số âm

⇒ nhì năng lượng điện đều âm.

Ta có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

+ Kết phù hợp với q1 + q2 = -6.10-6C, tao đem hệ phương trình

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Câu 9: Tại nhì điểm A và B cách nhau chừng đôi mươi centimet nhập không gian, đặt điều nhì năng lượng điện q1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C. hiểu AC = 12 centimet, BC = 16 centimet. Lực năng lượng điện bởi nhì năng lượng điện này tính năng lên q3 = 2.10-6 đặt điều bên trên C là:

A. 6,66 N.              B. 6,76 N.

C. 7,66N.              D. 5,67N.

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Chọn B.

   + Các năng lượng điện q1 và q2 tính năng lên năng lượng điện q3 những lực F13F23 đem phương chiều như hình vẽ và chừng lớn

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

   + sát dụng quy tắc hình bình hành tao đem lực tổng liên minh dụng lên q3 đem phương chiều như hình vẽ, và chừng lớn

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Câu 10: Cho nhì năng lượng điện q1 = 4 μC, q2 = 9 μC đặt điều bên trên nhì điểm A và B nhập chân ko, AB = 1 m. Đặt bên trên C một năng lượng điện q0 thì năng lượng điện này ở thăng bằng. Vị trí của điểm C là:

A. AC = 40cm; CB = 60cm

B. AC = 60cm; CB = 40cm

C. AC = 40cm; CB = 150cm

D. AC = 150cm; CB = 60cm

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

   + Giả sử q0 > 0. Để q0 ở thăng bằng thì hiệp lực tính năng lên q0 nên bởi 0, tao có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

   + Vì q1 và q2 nằm trong lốt nên C nằm trong đường thẳng liền mạch AB

⇒ AC + BC = AB

Ta đem hệ phương trình:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 đem đáp án

Xem thêm thắt những phần Lý thuyết Vật Lí lớp 11 Ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc, cụ thể khác:

  • Lý thuyết Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn năng lượng điện tích
  • Lý thuyết Điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện
  • Lý thuyết Công của lực điện
  • Lý thuyết Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
  • Biti's đi ra kiểu mới mẻ xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÀN HÌNH - BẢO HÀNH TẬN NƠI 1 ĐỔI 1 | Hỗ trợ của | ASUS Việt Nam

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


dien-tich-dien-truong.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT