Cho m gam nhôm tác dụng với khí Cl2 thì thu được chất rắn X có khối lượng là 14,7 gam. Cho chất rắn X vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 59,25 gam kết tủa. Giá trị của m là

Giải chi tiết:

Nếu hóa học rắn chỉ mất AlCl3 ⟹ Kết tủa bao gồm AgCl

Bạn đang xem: Cho m gam nhôm tác dụng với khí Cl2 thì thu được chất rắn X có khối lượng là 14,7 gam. Cho chất rắn X vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 59,25 gam kết tủa. Giá trị của m là

⟹ nAgCl = 3nAlCl3 = 3.(14,7/133,5) = 147/445 (mol)

⟹ mkết tủa = (147/445).143,5 ≈ 47,4 gam ≠ 59,25 gam (loại).

⟹ Chất rắn bao gồm AlCl3 (a mol) và Al dư (b mol)

+) mX = 133,5a + 27b = 14,7 (1)

+) Khi mang đến X thuộc tính với AgNO3 dư:

AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl ↓

Xem thêm: Hình ảnh Nền %c4%91%e1%ba%a7m Sen, %c4%91%e1%ba%a7m Sen Vector Nền Và Tập Tin Tải về Miễn Phí | Pngtree

a →                                                  3a     (mol)

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag ↓

b →                                         3b              (mol)

⟹ Kết tủa gồm: AgCl (3a mol) và Ag (3b mol)

⟹ 143,5.3a + 108.3b = 59,25 (2)

Xem thêm: 106,144 V%e1%ba%bd Ch%c3%a2n Dung Ảnh, Ảnh Và Hình Nền Để Tải Về Miễn Phí - Pngtree

Từ (1) (2) ⟹ a = 0,1 và b = 0,05.

Bảo toàn yếu tố Al ⟹ nAl ban đầu = nAlCl3 + nAl dư = 0,15 mol

⟹ m = 0,15.27 = 4,05 gam.

BÀI VIẾT NỔI BẬT